Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 786.

Miasta Otwarte

Akcja ma na celu włączenie imigrantów w obywatelski audyt i ewaluację polityk migracyjnych poszczególnych miast. Jest to rozwinięcie i kontynuacja działań zainicjowanych w I połowie 2014 r., które polegały na identyfikowaniu i promowaniu najlepszych miejskich praktyk w zakresie integracji cudzoziemców/ek, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez lokalne władze samorządowe.

Miasta Otwarte

Miasta Otwarte to działanie prowadzone w ramach akcji społecznej “Włącz się w Polskę”. Jej celem jest wyróżnienie działań samorządów miejskich na rzecz integracji imigrantów. Zjawiska migracji ludności nie można analizować jedynie na poziomie krajowym - w miastach co raz więcej jest migranckich mieszkańców a integracja zachodzi przede wszystkim lokalnie. Akcja Miasta Otwarte ma na celu promowanie inicjatyw samorządów miejskich na rzecz integracji. Choć nie ma uniwersalnych rozwiązań w tym zakresie, a zjawisko migracji jest zawsze specyficzne dla danej lokalizacji, chcielibyśmy zachęcić urzędy miast do wymiany doświadczeń i inspirowania się działaniami podejmowanymi przez władze samorządowe w innych lokalizacjach.

Wybór najlepszych praktyk przebiega dwuetapowo. Najpierw przeprowadzana jest analiza różnorodnych miejskich praktyk integracji. Następnie nominowane do wyróżnienia inicjatywy oceniane są przez pięcioosobowe jury, w skład którego wchodzą działacze imigranccy wywodzący się z różnych środowisk i mieszkający w różnych miastach w Polsce.

W rankingu znajdują się te rozwiązania, które uwzględniają następujące kryteria:

  • Zaangażowanie samorządu: wyróżnione praktyki obejmują zarówno działania inicjowane przez samorząd, jak i te, które są inicjowane przez organizacje pozarządowe i środowiska migranckie - zawsze jednak przy aktywnym, podmiotowym zaangażowaniu samorządu.
  • Długofalowość: trwałe rozwiązania pozwalają w systemowy sposób odpowiadać na potrzeby migranckich mieszkańców, uniezależniają także tę kwestię od zmieniającej się kadry urzędniczej.
  • Kompleksowość: działania samorządu uwzględniają różne aspekty sytuacji imigrantów, starające się rozwiązywać kluczowe dla cudzoziemców problemy.

Wyróżnione działania samorządów są co roku poddawane analizie w celu oceny realizacji wyróżnionych praktyk na rzecz migrantów.

Lista praktyk Miast Otwartych nie jest zamknięta: mamy nadzieję, że każdego roku będzie ona poszerzana o nowe inicjatywy samorządów nieujęte we wcześniejszych zestawieniach. Zachęcamy wszystkie samorządy, podejmujące działania na rzecz integracji do dzielenia się swoimi doświadczeniami i zgłaszania ich do akcji Miasta Otwarte.

Miasta Otwarte 2015 - plik w PDF

Raport Miasta Otwarte (2015)

Miasta Otwarte 2014 - plik w PDF

Miasta Otwarte - opis akcji i wyróżnionych praktyk miejskich

Więcej Informacji: www.wlaczsiewpolske.pl/wstep-miasta-otwarte