Fora ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych to cykliczne, kilkudniowe wydarzenie, które za każdym razem odbywa się w innym mieście - ważnym ze względu na kwestie migracji. Prace zorganizowane są wokół grup roboczych, w których uczestnicy i uczestniczki starają się znaleźć rozwiązania najbardziej palących problemów w zakresie przyjmowania i integracji cudzoziemców/ek na poziomie lokalnym. Fora angażują szerokie spektrum interesariuszy - od przedstawicieli ministerstw i urzędów wojewódzkich przez władze lokalne i trzeci sektor do samych migrantów i migrantek.
Celem Forów jest wsparcie dla tworzenia nowoczesnych i otwartych polityk integracji imigrantów na poziomie lokalnym w Polsce w oparciu o praktyczne doświadczenia współpracy międzysektorowej.

Opisy poszczególnych Forów