II FORUM DS. POLITYK MIGRACYJNYCH

W dniach 21 - 23 marca 2014 roku odbyło się w Lublinie II Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych.

Krótki filmowy reportaż z II Forum autorstwa Lude Reno można obejrzeć tu:
https://www.youtube.com/watch?v=t0avfIR2_mA&feature=youtu.be

Zapraszamy również do zapoznania się z rekomendacjami wypracowanymi podczas II Forum: 

Zdjęcia z II Forum można zobaczyć tu: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.616335478446147.1073741833.509815445764818&type=

Grupy robocze:

1. Oferta miast dla studentów/studentek

 • programy integracji (oprowadzanie po domu; pakiety powitalne; wychowawcy/opiekunowie na uczelniach)
 • współpraca z biznesem (jak inne miasta wykorzystują swój międzynarodowy potencjał studentów zagranicznych)
 • pozyskiwanie studentów/ek z zagranicy

2. Rynek pracy (legalny i nielegalny)

 • wsparcie osób w nielegalnym sektorze
 • wsparcie instytucji rynku pracy
 • cudzoziemcy-inwestorzy/rki - pozyskiwanie cudzoziemców przez miasta w Polsce

3. Edukacja dzieci cudzoziemskich

  • uzupełnianie edukacji (na poziomie podstawowym) dla młodzieży i dorosłych; kwestia dostosowania kulturowego
  • gaszenie pożarów czy budowanie szkoły wielokulturowej (małe dzieci)

4. Metody aktywizacji migrantów/ek

   • jak wspierać organizacje migranckie, włączać je do głównego nurtu (z punktu widzenia społeczeństwa większościowego)
   • jak i w jakim obszarze wspierać liderów,
   • samoorganizacja migrantów, wspólne inicjatywy środowisk migranckich, platformy współpracy z udziałem środowisk migranckich,

5. Działania na rzecz społeczeństwa przyjmującego/społeczności lokalnej

   • jakie działania, jakiej jakości - ewaluacja działań, które były robione do tej pory (także ze środków EFI, EFU)
   • do kogo?
   • co i jak mówimy o cudzoziemcach/kach

6. Ewaluacja integracji na poziomie miast

  • wprowadzenie i dyskusja na temat narzędzia Indeks Miast Międzykulturowych Rady Europy
  • jak ewaluować działalność integracyjną na poziomie instytucji i organizacji,
  • zróżnicowanie miejskich strategii integracji migrantów ze względu na specyfikę miast,
  • Miasta Otwarte - miejskie praktyki integracji w Polsce
  • ilu jest migrantów w polskich miastach? wyzwania przed badaniami nad migracjami

Termin zgłoszeń do 24 lutego 2014

Program Forum w Lublinie

Informacja prasowa -

Agenda

Mapka

Podsumowanie prac