III FORUM DS. POLITYK MIGRACYJNYCH

W dn. 18-21 września 2014 roku w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie odbyło się Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych.

Było to pierwsze "forum migrantów" w Polsce - 1/3 uczestników i uczestniczek Forum urodziła się poza Polską.

Uczestnicy i uczestniczki pracowały w następujących grupach:

  1. Dzieci migrantów w polskim systemie oświaty (edukacja dzieci cudzoziemskich w placówkach oświatowych - przedszkola, szkoły, gimnazja, licea)
  2. Migranci na polskim rynku pracy (dostępność polskiego rynku pracy dla migrantów)
  3. Obcokrajowcy w szkołach wyższych. Studenci i naukowcy (oferta dla studentów z innych krajów, obcokrajowcy - absolwenci uczelni polskich, migranci - naukowcy)
  4. Działania informacyjne dla społeczeństwa przyjmującego (informacje dla urzędników, którzy mają styczność z migrantami, pracowników ze strefy usług, np. banki, przychodnie, szpitale itd.)
  5. Aktywizacja środowisk migranckich (integracja wewnątrz grup migranckich oraz pomiędzy różnorodnymi środowiskami migranckimi, fundusze na rzecz działalności diaspor migranckich)
  6. Ewaluacja miejskich polityk integracyjnych (oferty samorządów dla cudzoziemców)
  7. Prawo a migracje (potrzeba nowoczesnej polityki migracyjnej a istniejące przepisy polskiego prawa)
  8. Integracja poprzez kulturę (sytuacja migrantów-artystów/animatorów kultury, projekty wielokulturowe).
Wyniki pracy grup można przeczytać tu [strony 51-88]: http://politykimigracyjne.pl/images/publikacje/Raport_Fundacja_web_pl%20final.pdf
 

Zdjęcia z III Forum można zobaczyć tu: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.709616245784736.1073741836.509815445764818&type=3