GŁÓWNE MODUŁY PROJEKTU

Akcja "Miasta Otwarte"

Akcja ma na celu włączenie imigrantów w obywatelski audyt i ewaluację polityk migracyjnych poszczególnych miast. Jest to rozwinięcie i kontynuacja działań zainicjowanych w I połowie 2014 r., które polegały na identyfikowaniu i promowaniu najlepszych miejskich praktyk w zakresie integracji cudzoziemców/ek, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez lokalne władze samorządowe.

Czytaj więcej

Platforma współpracy - InfoMigrator

Kompleksowa i wielojęzyczna platforma informacyjna dla migrantów, przybliżająca zarówno kwestie prawne i formalne, jak i zawierająca wiele praktycznych, lokalnych wskazówek dotyczących załatwiania spraw urzędowych i codziennego życia w Polsce.

Czytaj więcej