Warszawskie Centrum Wielokulturowe

Centrum Wielokulturowe w Warszawie jest niezależną jednostką prowadzoną w ścisłej współpracy przez warszawski samorząd oraz koalicję wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych. Mieści się przy pl. Hallera na warszawskiej Pradze.

 Główne obszary działań Warszawskiego Centrum Wielokulturowego:

  • integracja poprzez kulturę (realizacja projektów kulturalnych i artystycznych, w tym wsparcie działań podejmowanych przez organizacje migranckie, wystawa dotycząca wielokulturowej historii miasta, biblioteka),
  • aktywizacja (program wsparcia dla organizacji migranckich, inkubator inicjatyw, szkolenia, nauka języków),
  • informacja (kompleksowa informacja skierowana zarówno do cudzoziemców na temat adresowanych do nich programów samorządowych i pozarządowych, funkcjonowania urzędów czy oferty kulturalnej, jak i mieszkańców Warszawy oraz turystów, infolinia, centrum wolontariatu),
  • edukacja (współpraca ze szkołami, konsultacje metodyczne, dystrybucja materiałów edukacyjnych, mediacje w szkołach, warsztaty adaptacyjne),
  • badania (kompleksowe badania migracji).

Jednym z efektów działań projektu jest zarejestrowanie w dniu 28 stycznia 2014 w Krajowym Rejestrze Sądowym Fundacji na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie, współtworzonej przez szerokie środowisko organizacji działających na rzecz migrantów w Warszawie.

"Głównym celem Fundacji jest wspieranie i prowadzenie Centrum Wielokulturowego w Warszawie oraz innych działań będących wyrazem wspólnych starań szerokiego grona organizacji i instytucji na rzecz pełnego i podmiotowego funkcjonowania cudzoziemców, migrantów, mniejszości etnicznych, narodowych, kulturowych w Warszawie, odwołujących się zarówno do historycznej jak i współczesnej wielokulturowej tożsamości Polski, promujących wielokulturową tożsamość Warszawy."

Prowadzone są działania przygotowawcze, zmierzające do otwarcia w drugiej połowie roku 2014 przestrzeni Centrum Wielokulturowego przy Placu Hallera na Pradze Północ.

Więcej informacji: www.cw.org.pl