Logo

Zakończone projekty

Published in Zakończone

Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów (1 marca 2013 - 30 września 2014)

Działania zrealizowane w ramach projektu:

    • Trzy międzysektorowe Fora Robocze ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych - w Krakowie (październik 2013), Lublinie (marzec 2013) i Warszawie (wrzesień 2014), które dały możliwość możliwość wymiany lokalnych doświadczeń, nawiązanie międzysektorowych i międzymiastowych kontaktów oraz próbę znalezienia rozwiązań najbardziej palących problemów w zakresie migracji.
    • Wizyty studyjne w Wiedniu i Portugalii, w ramach których delegacje (złożone z przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych i lokalnych urzędów) miały możliwość zapoznania się z praktykami w zakresie przyjmowania i integracji imigrantów w tych krajach.
    • Kampania Społeczna "Włącz się w Polskę" składa się z 2 modułów - strony internetowej (www.wlaczsiewpolske.pl) oraz konkursu "Miasto Otwarte", w ramach którego migranckie jury ocenia praktyki integracyjne w poszczególnych miastach Polski.
    • Strona www.info-migrator.pl - kompleksowa i wielojęzyczna platforma informacyjna dla migrantów, przybliżająca zarówno kwestie prawne i formalne, jak i zawierająca wiele praktycznych, lokalnych wskazówek dotyczących załatwiania spraw urzędowych i codziennego życia w Polsce.

Partnerami projektu są: Homo Faber (Lublin), Interkulturalni.pl (Kraków), Interkulturelles Zentrum (Wiedeń).
Zobacz podsumowanie projektu - Lokalne/międzysektorowe polityki na rzecz migrantów podsumowanie projektu

Projekt Lokalne Polityki Migracyjne - Międzynarodowa Wymiana Doświadczeń w Zarządzaniu Migracjami w Miastach  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii | www.swissgrant.pl

Drukuj

Polityki Migracyjne 2015. Wyk strony: PROYECTO.
Facebook